רננים‏ > ‏

חזון
uבבית ספר "רננים" שואפים כי תלמידי בית הספר ילמדו מתוך מקור העוצמה האישית, החברתית והסביבתית,
למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות.
uאנו מאמינים בחיזוק היוזמה , הסקרנות והשיפוט, ובפיתוח ערנות לחידושים ולתמורות המאפיינים את עולמנו.
uאנו שואפים לבסס את ידיעותיהם של התלמידים בתחומי הדעת השונים, ביצירה האנושית לסוגיה, תרבויותיה
דורותיה, במיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית,
המסוגלים לנווט את חייהם בחברה כאנשים עצמאיים ומועילים.

 אנו מאמינים ב:
u          טיפוח אדם עצמאי, בעל כלים להתמודדות בחיים.
u         מתן מענה לצרכים השונים בהתאם לייחוד האישי והתרבותי.
u         טיפוח אדם המעורב בקהילתו, אחראי לסביבתו ומטפח אותה.
u         טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי, בתחושה ביתית.
u         קידום הישגים לימודיים, יוזמה וחדשנות.

חזון התקשוב , כמשתלב בחזון הכללי:

u תלמידי בית הספר ישתמשו בכלי הטכנולוגיה על מנת לשתף ולהשתתף בהוויי החיים, באופן שיתרום לאיכות חייהם.
u צוות בית הספר ישתמש בטכנולוגיה מתאימה ומותאמת על מנת לאפשר לתלמידים ללמוד בהנאה ובהנעה. 


  


                                                                                                
Comments