רננים

הנושא המרכז שמלווה אותנו השנה. הכתות כבר לומדות אותו בשיא המרץ ובחרו שיר שיהווה את מופע הסיום של הכתה.