רננים

 ציינו את חג הקורבן בסדנא יצירתית בניצוחם של 
עלאא ובאדר