רננים

הנושא המרכז תשע"ט - אחדות

הנושא המרכז שמלווה אותנו השנה הינו אחדות.
הכתות כבר לומדות אותו בשיא המרץ
ובחרו שיר שיהווה את מופע הסיום של הכתה.